Indywidualne decyzje ZUSu zaskarżyć można odwołaniem - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Indywidualne decyzje ZUSu zaskarżyć można odwołaniem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Indywidualne decyzje ZUSu zaskarżyć można odwołaniem

Z przepisów wynika domniemanie, że sprawy rozpoznawane są przez sądy powszechne. Gdy więc strona chce zakwestionować decyzję organu rentowego w przedmiocie stwierdzenia niepodleganiu ubezpieczeniom emerytalnym, to powinna zwrócić się z odwołaniem do sądu powszechnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX