Partyk Aleksandra, Gdy zasiedzenie ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, żądanie wniosku musi dotyczyć ich obojga

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Gdy zasiedzenie ma nastąpić do majątku wspólnego małżonków, żądanie wniosku musi dotyczyć ich obojga

Skoro zasiedzenie może nastąpić jedynie na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub uczestnika postępowania, to w przypadku gdy zasiadującymi są oboje małżonkowie, wskazanie tylko jednego z nich jest niewystarczające. Sąd powinien wówczas zwrócić uwagę stron na tę kwestię - wskazał Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX