Partyk Aleksandra, Gdy Wójt wadliwie ustala koszty rozgraniczenia, należy uchylić wydane postanowienie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Gdy Wójt wadliwie ustala koszty rozgraniczenia, należy uchylić wydane postanowienie

Koszty postępowania, których poniesienie nie jest ustawowym obowiązkiem organu, obciążają strony – właścicieli rozgraniczanych nieruchomości. Organ, wydając decyzję w tym przedmiocie, musi dokładnie wyjaśnić sposób dokonanego rozliczenia. W sprawie wadliwie orzeczono o kosztach, w sytuacji gdy mieszkańcy wnosili o ich pokrycie z funduszu sołectwa – orzekł WSA w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX