Partyk Aleksandra, Gdy przedmiot zaskarżenia przestaje istnieć, postępowanie należy umorzyć

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Gdy przedmiot zaskarżenia przestaje istnieć, postępowanie należy umorzyć

Wojewoda zaskarżył uchwałę, która jego zdaniem naruszała przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rada Miejska w ramach autokontroli wyeliminowała z obrotu tę uchwałę. Prowadzenie postępowania stało się więc bezprzedmiotowe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX