Partyk Aleksandra, Gdy decyzja organu nie odnosi się do materii wskazanej w skardze, należy ją uchylić

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Gdy decyzja organu nie odnosi się do materii wskazanej w skardze, należy ją uchylić

Zakres decyzji wydawanej przez organ powinien pokrywać się z zakresem wyznaczonym we wniosku strony. Zaskarżona decyzja Prezesa UODO nie odnosiła się natomiast do materii, na jaką wskazała skarżąca. Intencją strony było zbadanie materii przekazania wniosku z jej danymi osobowymi do określonego podmiotu, tymczasem Prezes UODO zajął się innym zagadnieniem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX