Nowicki Marek Antoni, Gaulieder przeciwko Słowacji - wyrok ETPC z dnia 18 maja 2000 r., skarga nr 36909/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1253

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Gaulieder przeciwko Słowacji - wyrok ETPC z dnia 18 maja 2000 r., skarga nr 36909/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1253

Pozbawienie mandatu poselskiego

Gaulieder przeciwko Słowacji - orzeczenie z 18 maja 2000 r., Izba (Sekcja II), raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 10 września 1999 r., skarga nr 36909/97

Stan faktyczny

Frantisek Gaulieder we wrześniu 1994 r. został posłem do słowackiego parlamentu. Przed wyborami w porozumieniu z Ruchem na Rzecz Demokratycznej Słowacji został wpisany na jego listę.

Końcem listopada 1996 r. poinformował marszałka parlamentu o wycofaniu się z klubu parlamentarnego Ruchu na Rzecz Demokracji. Dwa dni później do prezydium parlamentu wpłynął list, z którego wynikało, że Gaulieder składa mandat. Podczas debaty poprzedzającej głosowanie w tej sprawie Gaulieder zaprzeczał, jakoby miał zamiar rezygnować. Parlament podjął jednak uchwałę, że przyjmuje jego rezygnację.

Trybunał Konstytucyjny w lipcu 1997 r. orzekł, że uchwała ta narusza konstytucję. Propozycja części posłów przywrócenia mandatu nie uzyskała jednak wymaganej większości. W tym czasie odbyły się na Słowacji nowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX