Forma rozstrzygnięcia apelacji od treści uzasadnienia orzeczenia - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Forma rozstrzygnięcia apelacji od treści uzasadnienia orzeczenia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Forma rozstrzygnięcia apelacji od treści uzasadnienia orzeczenia

Zgodnie z art. 425 k.p.k. dopuszczalne jest zaskarżenie jedynie samej treści uzasadnienia orzeczenia organu procesowego. W związku z tym na tle braku jednoznacznego określenia przez ustawodawcę formy rozstrzygnięcia tak ukształtowanej apelacji, w świetle art. 93 § 1 i art. 456 k.p.k. zaistniała potrzeba uregulowania tej kwestii przez judykaturę. W konsekwencji stanęła ona na jednolitym stanowisku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX