Nowicki Marek Antoni, Ferrazzini przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 12 lipca 2001 r., skarga nr 44759/98, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 563

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Ferrazzini przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 12 lipca 2001 r., skarga nr 44759/98, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 563

Przewlekłość postępowania w sprawach podatkowych

Tezy orzeczenia

1. W dziedzinie podatków zmiany, które mogły zajść w demokratycznych społeczeństwach, nie zmieniły fundamentalnego obowiązku płacenia podatku.

2. Sprawy podatkowe wciąż należą do głównych prerogatyw władz publicznych, gdzie przeważa publiczna natura stosunków między podatnikiem a organem podatkowym.

3. Spory podatkowe wykraczają poza granice praw i obowiązków cywilnych, niezależnie od skutków finansowych, które nieuchronnie wynikają z nich dla podatnika.

4. Zasada, zgodnie z którą autonomiczne koncepcje zawarte w konwencji muszą być interpretowane z uwzględnieniem dzisiejszych warunków w demokratycznych społeczeństwach, nie zezwala Trybunałowi na intepretowanie art. 6 ust. 1 w taki sposób, jakby przymiotnik "cywilny" nie istniał w jego tekście.

Ferrazzini przeciwko Włochom - orzeczenie z 12 lipca 2001 r., Wielka Izba, skarga nr 44759/98

Stan faktyczny

Ferrazzini przekazał grunty, inne nieruchomości i pieniądze zawiązanej przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX