Faktyczne sprawowanie opieki nie wystarczy, konieczna jest pisemna umowa - OpenLEX

Sondej Marek Zbigniew, Faktyczne sprawowanie opieki nie wystarczy, konieczna jest pisemna umowa

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Faktyczne sprawowanie opieki nie wystarczy, konieczna jest pisemna umowa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyjaśnił, że dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej niezbędnym warunkiem jest uprzednie zawarcie umowy o opiekę w formie szczególnej, gdyż okoliczności sprawowania opieki nad spadkodawcą dla potrzeb podatkowych nie może wykazać żadnym innym dowodem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX