Nowicki Marek Antoni, Ertak przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 9 maja 2000 r., skarga nr 20764/92, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 83

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Ertak przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 9 maja 2000 r., skarga nr 20764/92, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 83

Pozbawienie życia w areszcie policyjnym; brak właściwego śledztwa

Tezy orzeczenia

Proceduralna ochrona prawa do życia przewidziana w art. 2 konwencji oznacza, że funkcjonariusze państwa są odpowiedzialni za użycie siły powodującej śmierć. Ich działania powinny być objęte niezależnym i publicznym dochodzeniem pozwalającym ustalić, czy było ono usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami konkretnej sprawy.

Ertak przeciwko Turcji - orzeczenie z 9 maja 2000 r., Izba (Sekcja I), raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 4 grudnia 1998 r., skarga nr 20764/92

Stan faktyczny

W mieście Sirnak w południowo-wschodniej Turcji w sierpniu 1992 r. doszło do wydarzeń, po których wiele osób umieszczono w aresztach żandarmerii i policji. Syn skarżącego Ismaila Ertaka, Mehmet, pracował wtedy w kopalni węgla. Policjanci z posterunku drogowego zatrzymali taksówkę, którą Mehmet wracał z pracy wraz z trzema innymi osobami. Policjanci twierdzili, że puścili go wolno, nie wrócił jednak do domu. Osoby, które...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX