Mazur Jolanta, Dziesięć lat przechowujemy dokumenty dotyczące straty

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Dziesięć lat przechowujemy dokumenty dotyczące straty

Spółka, która wykazała stratę ma obowiązek przechowywać księgi i dokumenty podatkowe do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca tego roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za rok, w którym po raz ostatni została odliczona strata.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX