Partyk Aleksandra, Dzięki konsultacjom społecznym mieszkańcy mogą wyrazić opinię co do projektowanych przepisów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Dzięki konsultacjom społecznym mieszkańcy mogą wyrazić opinię co do projektowanych przepisów

Uchwała w przedmiocie statutu sołectwa została skutecznie zakwestionowana przez prokuratora. Słusznie podniósł on w skardze, że przed przyjęciem uchwały faktycznie nie odbyły się konsultacje społeczne, mimo iż były one obowiązkowe. Konsultacje społeczne muszą dawać realną szansę mieszkańcom na przedstawienie swojego stanowiska w zakresie wprowadzanych rozwiązań – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX