Dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Omówienie uchwały KRIO w Opolu z dnia 20 lutego 2018 r., 5/7/2018 - OpenLEX

Krawczyk Ryszard P., Dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Omówienie uchwały KRIO w Opolu z dnia 20 lutego 2018 r., 5/7/2018

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2018/4/83-84
Autor:

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Omówienie uchwały KRIO w Opolu z dnia 20 lutego 2018 r., 5/7/2018

Podmiotem dotowania w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 220 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) może być wyłącznie inna jednostka samorządu terytorialnego.

Brak jest materialnych podstaw udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury w oparciu o wymienione wyżej przepisy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX