Kudła Jacek, Dostęp służb do danych telekomunikacyjnych. Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2021 r., C-746/18 (Prokuratuur)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Dostęp służb do danych telekomunikacyjnych. Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2021 r., C-746/18 (Prokuratuur)

Dostęp odpowiednich służb państwa do Big data w sektorze łączności elektronicznej, powinien być zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej i uzależniony od określonych kryteriów ustawowych państwa członkowskiego takich jak: niezależna ocena ważności ingerencji, dalej jej niezbędność, masowość i kategorie pozyskiwanych danych, długość okresu retencji, w celu zwalczania najpoważniejszych przestępstw - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Dostęp ten powinien podlegać uprzedniej kontroli sprawowanej przez sąd lub przez niezależny organ administracyjny. Analizując polski kontekst orzeczenia wydaje się, że polskie przepisy nie spełniają warunków określonych w wyroku TSUE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX