Dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej - postanowienie z dnia 28 listopada 2001 r., SK 5/01, [w:] M. Derlatka, L.... - OpenLEX

Kaliński Maciej, Dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej - postanowienie z dnia 28 listopada 2001 r., SK 5/01, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej - postanowienie z dnia 28 listopada 2001 r., SK 5/01, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

Reforma rolna stanowiła kilkakrotnie przedmiot orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Na ich czoło wysuwa się postanowienie z dnia 28 listopada 2001 r., umarzające postępowanie ze skargi konstytucyjnej ze względu na utratę mocy obowiązującej kontrolowanego przepisu. Był nim art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej – dalej: dekret PKWN.

Orzeczenie to wytyczyło kierunki judykatury TK . Zapadło ono na tle następującego stanu faktycznego. Osoba fizyczna domagała się stwierdzenia, że nieruchomość położona w dawnym województwie pomorskim nie podlegała działaniu wyżej wymienionego przepisu. Chociaż bowiem jej powierzchnia przekraczała limity obszarowe (100 ha), to jednak fizyczny podział (jako przedmiotu współwłasności) dokonany przed dniem 1 września 1939 r. uzasadniał jej zdaniem wyłączenie spod działania przepisów dekretu PKWN. Organ administracji (orzekający w obu instancjach Minister Rolnictwa i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX