Sondej Marek Zbigniew, Decyzja o odpowiedzialności podatkowej musi dotyczyć wszystkich wspólników spółki cywilnej

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Decyzja o odpowiedzialności podatkowej musi dotyczyć wszystkich wspólników spółki cywilnej

Orzeczenie o odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej za jej zobowiązania podatkowe powinno nastąpić po przeprowadzeniu postępowania z udziałem wszystkich wspólników tej spółki, jako stron postępowania i w ramach jednej decyzji orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX