Partyk Aleksandra, Dane o przewodzie habilitacyjnym to informacja publiczna

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Dane o przewodzie habilitacyjnym to informacja publiczna

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że dziekan nie może odmówić udostępnienia dokumentów dotyczących przewodu habilitacyjnego innej osoby. Przejrzystość przewodu habilitacyjnego uzasadnia bowiem jawność w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX