Partyk Aleksandra, Czy radca prawny jest stroną, czy jej pełnomocnikiem? Adresata decyzji ustala się w pierwszej kolejności

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Czy radca prawny jest stroną, czy jej pełnomocnikiem? Adresata decyzji ustala się w pierwszej kolejności

Jak wynika z decyzji organu pierwszej instancji wydano ją z wniosku „kancelarii”. Organ odwoławczy wskazał zaś, że rozpatruje odwołanie w sprawie strony działającej przez pełnomocnika – radcę prawnego. Obie decyzje nie mogły się ostać, skoro obowiązkiem organu jest ustalenie tego, kto jest stroną postępowania. Powyższe musi wynikać z decyzji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX