Partyk Aleksandra, Czasami trzeba wsłuchać się w dźwiękowy zapis wygłaszanego przez sąd uzasadnienia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Czasami trzeba wsłuchać się w dźwiękowy zapis wygłaszanego przez sąd uzasadnienia

Kłopoty techniczne utrudniające sporządzenie pełnej transkrypcji ustnego uzasadnienia orzeczenia nie świadczą o tym, że sąd odwoławczy nie jest w stanie przeprowadzić kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia - podkreślił Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX