Warecka Katarzyna, Cofnięcie koncesji telewizyjnej nie naruszyło Konwencji. Omówienie wyroku ETPC z dnia 5 kwietnia 2022 r., skarga nr 28470/12 (NIT S.R.L.)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Cofnięcie koncesji telewizyjnej nie naruszyło Konwencji. Omówienie wyroku ETPC z dnia 5 kwietnia 2022 r., skarga nr 28470/12 (NIT S.R.L.)

Odebranie koncesji na działalność stacji telewizyjnej ze względu na brak obiektywizmu przy emisji programów informacyjnych nie naruszyło wolności wyrażania opinii - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX