Nocuń Katarzyna, Choroba może być przeszkodą w wydaleniu cudzoziemca. Omówienie wyroku TS z dnia 22 listopada 2022 r., C-69/21 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Choroba może być przeszkodą w wydaleniu cudzoziemca. Omówienie wyroku TS z dnia 22 listopada 2022 r., C-69/21 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid)

Cierpiący na poważną chorobę obywatel państwa trzeciego nie może zostać wydalony, jeśli w razie braku odpowiedniego leczenia w państwie docelowym mógłby być narażony na szybkie, znaczne i nieodwracalne nasilenie się bólu związanego z tą chorobą - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie dotyczyło sprawy Rosjanina, który w Holandii leczył się medyczną marihuaną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX