Nowicki Marek Antoni, Camp i Bourimi przeciwko Holandii - wyrok ETPC z dnia 3 października 2000 r., skarga nr 28369/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1304

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Camp i Bourimi przeciwko Holandii - wyrok ETPC z dnia 3 października 2000 r., skarga nr 28369/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1304

Dyskryminacja przy dziedziczeniu dziecka pozamałżeńskiego, którego przedwcześnie zmarły ojciec nie zdążył uznać za swoje

Tezy orzeczenia

Muszą istnieć bardzo poważne względy, aby różnicę traktowania z powodu urodzenia poza małżeństwem można było uznać za zgodną z konwencją.

Camp i Bourimi przeciwko Holandii - orzeczenie z 3 października 2000 r., Izba (Sekcja I), raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 23 kwietnia 1999 r., skarga nr 28369/95

Stan faktyczny

Eveline Camp, mieszkająca z Marokańczykiem Abbiem Bourimi w miejscowości Weert w Holandii, zaszła w ciążę. Mieli się pobrać, jednak Abbi niespodziewanie zmarł. Dziecko, syn o imieniu Sofian, urodziło się już po jego śmierci. Ojciec nie zdążył go uznać za swoje. Nie zostawił też testamentu. Rodzice i rodzeństwo odziedziczyli po nim majątek i przenieśli się do jego domu.

Pani Camp wniosła sprawę do sądu. Sprawa została skreślona z listy po zawarciu ugody, na której podstawie zgodziła się opuścić wraz z Sofianem dom swojego niedoszłego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX