Partyk Aleksandra, Bezzasadne żądanie zapłaty kwot z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z uwagi na wcześniejsze zasiedzenie służebności przez spółkę

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Bezzasadne żądanie zapłaty kwot z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z uwagi na wcześniejsze zasiedzenie służebności przez spółkę

Najpierw na nieruchomości posadowiono urządzenia energetyczne, dopiero później nieruchomość nabyli powodowie. Powodowie nie sprzeciwiali się działaniom poprzedniczki prawnej pozwanej, które były podejmowane na nieruchomości. Żądanie zapłaty należności na rzecz powodów nie było zasadne, skoro przed okresem objętym sporem doszło do zasiedzenia służebności gruntowej bliskiej służebności przesyłu- orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX