Partyk Aleksandra, Bezpodstawna odmowa udzielenia dostępu do stref zastrzeżonych lotniska

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Bezpodstawna odmowa udzielenia dostępu do stref zastrzeżonych lotniska

W art. 188a ust. 5 Prawa lotniczego wymieniono przesłanki wykluczające uzyskanie dostępu do stref zastrzeżonych lotnika. W przepisie tym wyszczególniono że negatywną przesłanką ustawową jest wszczęcie postępowania karnego lub wydanie wyroku skazującego odnośnie do określonych przestępstw. Niewymienione tam czyny zabronione nie mogą być tak traktowane - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX