Partyk Aleksandra, Bezczynność organu rentowego można kwestionować w odwołaniu do sądu powszechnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Bezczynność organu rentowego można kwestionować w odwołaniu do sądu powszechnego

Gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje decyzji w przedmiocie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, to nie ma podstaw do wnoszenia skargi do sądu administracyjnego. W tego rodzaju sprawie skarga jest niedopuszczalna i należy ją odrzucić - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX