Będzie ciąg dalszy sporu o pomoc dla lotniska w Gdyni. Omówienie wyroku TS z dnia 11 marca 2020 r., C-56/18 P (Komisja p.... - OpenLEX

Baranowska-Zając Wioleta, Będzie ciąg dalszy sporu o pomoc dla lotniska w Gdyni. Omówienie wyroku TS z dnia 11 marca 2020 r., C-56/18 P (Komisja p. Gminie Miasto Gdynia i Portowi Lotniczemu Gdynia Kosakowo)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Będzie ciąg dalszy sporu o pomoc dla lotniska w Gdyni. Omówienie wyroku TS z dnia 11 marca 2020 r., C-56/18 P (Komisja p. Gminie Miasto Gdynia i Portowi Lotniczemu Gdynia Kosakowo)

Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił wyrok Sądu UE, który stwierdził nieważność ze względów proceduralnych decyzji Komisji uznającej pomoc publiczną dla lotniska Gdynia Kosakowo za niezgodną z rynkiem wewnętrznym, oraz przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania w zakresie zarzutów merytorycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX