Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Badania lekarskie mają zabezpieczyć pracodawcę przed ryzykiem wypadku przy pracy

Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na podstawie aktualnego, ale oczywiście błędnego orzeczenia lekarskiego, stwarza dla zatrudnionego zagrożenie nie mniejsze niż zadziałanie innych, szczególnych czynników, które judykatura uznaje za zewnętrzne przyczyny wypadku przy pracy ˗ stwierdził Sąd Najwyższych w wyroku z 18.01.2017, III PK 50/16, Lex nr 2261777.

Wyrok ten wydano w sprawie z powództwa przeciwko pracodawcy o sprostowanie protokołu powypadkowego.

Powód był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w supermarkecie. Przy wykładaniu towarów na półki zrobiło mu się słabo, poczuł mrowienie w lewym oku i utracił w nim widzenie. Na polecenie dyrektora przerwał pracę i poszedł odpocząć w stołówce, a następnie został odwieziony przez rodzinę do szpitala okulistycznego.

Sąd rejonowy oddalił powództwo pracownika o sprostowanie protokołu powypadkowego. W jego ocenie, zdarzenie to nie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?