Warecka Katarzyna, Antena publiczna dla każdej partii parlamentarnej. Omówienie wyroku ETPC z dnia 31 sierpnia 2021 r., 20002/13 (Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella and Radicali Italiani)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Antena publiczna dla każdej partii parlamentarnej. Omówienie wyroku ETPC z dnia 31 sierpnia 2021 r., 20002/13 (Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella and Radicali Italiani)

Niezapraszanie przedstawicieli ugrupowania parlamentarnego do programów publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej stanowi naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX