Partyk Aleksandra, Akt poświadczenia dziedziczenia nie zastępuje zeznania podatkowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Akt poświadczenia dziedziczenia nie zastępuje zeznania podatkowego

To, że został sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, nie zwalniało spadkobiercy od zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym. Skoro dokonał on tego z przekroczeniem 6-miesięcznego terminu, to nie przysługuje mu zwolnienie podatkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX