Bujalski Rafał, Akcyza na wyroby składające się częściowo z tytoniu. Omówienie wyroku TS z dnia 17 września 2020 r., C-674/19 (Skonis ir kvapas)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Akcyza na wyroby składające się częściowo z tytoniu. Omówienie wyroku TS z dnia 17 września 2020 r., C-674/19 (Skonis ir kvapas)

Tytoń do fajek wodnych, będący wyrobem składającym się tylko częściowo z czystego tytoniu, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w całości a nie tylko w zakresie obejmującym tytoń jako składnik tego wyrobu - orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX