Materna Grzegorz, Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym

Autor fragmentu:

RozdziałI
Znaczenie konkurencyjnych przetargów dla obrotu gospodarczego

1.Wprowadzenie

Celem niniejszego rozdziału jest wykazanie istotnej roli, jaką przetargi odgrywają w obrocie gospodarczym, a zarazem kluczowej roli, jaką dla osiągania korzyści płynących z przetargów odgrywa zapewnienie warunków uczciwej konkurencji. Zostanie zarazem wskazane, że ograniczanie konkurencji w przetargach przez ich uczestników to problem aktualny, a nasilenie tych zachowań jest postrzegane jako poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Powyższe okoliczności świadczą o aktualności podjętej w tej pracy problematyki przeciwdziałania zmowom przetargowym, należącym do najpoważniejszych naruszeń konkurencji w przetargach.

Opisane w tym rozdziale uregulowania prawne wskażą na powszechność wykorzystywania procedur przetargowych zarówno w relacjach gospodarczych pomiędzy podmiotami prawa prywatnego (jako sposób konkursowego wyłaniania kontrahenta), jak i w relacjach kształtowanych na podstawie przepisów prawa publicznego. W sferze zamówień publicznych procedury przetargowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX