Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018 - OpenLEX

Kowalski Radosław, Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018

Autor fragmentu:

WSTĘP

Wraz z początkiem 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Głównym celem, jaki przyświecał prawodawcy, było jeszcze skuteczniejsze niż do tej pory uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenie, a najlepiej wyeliminowanie możliwości podejmowania przez podatników działań optymalizacyjnych, w ramach których decydujące znaczenie ma skutek fiskalny, a nie ekonomiczny czy gospodarczy. Dobrym pretekstem do takich działań ustawodawcy okazała się konieczność implementacji ukierunkowanych w ten sam sposób przepisów prawa wspólnotowego. Co prawda nie było niezbędne wdrożenie takich rozwiązań już teraz, jednak polski prawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian już w tym roku.

Pomimo że duch antyoptymalizacji unosi się nad całą nowelizacją, to paradoksalnie niektóre spośród nowych rozwiązań mogą okazać się korzystniejsze dla podatników niż te, które obowiązywały uprzednio. Niestety, dla części podatników wprowadzenie zmian spowoduje wzrost obciążeń fiskalnych.

Nie byłoby sprawiedliwe wobec prawodawcy ograniczenie się do stwierdzenia, że dokonane przez niego zmiany służą wyłącznie Skarbowi Państwa. Oprócz bowiem takich od 2018 r. wprowadzono kilka – mniej lub bardziej znaczących, ale z pewnością nie rewolucyjnych – uproszczeń podatkowych, zwiększone zostały niektóre limity stosowania zwolnienia czy podwyższona została kwota wolna w PIT dla niektórych podatników.

Z całą pewnością jako korzystną należy oznaczyć zmianę dotyczącą zasad stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Słowem, każdy podatnik musi indywidualnie ocenić zmiany w podatkach dochodowych wprowadzone od 2018 r. Dla jednych będą to zdecydowanie zmiany niekorzystne, dla drugich wprost przeciwnie, jeszcze inni podatnicy być może stwierdzą, że w zasadzie dla nich nic się nie zmieniło.

W każdym razie warto zapoznać się z najważniejszymi i tymi mniej istotnymi zmianami w podatkach dochodowych, które weszły w życie 1.01.2018 r., a dodatkowo również ze zmianami obowiązującymi od 12.08.2017 r.

W tym właśnie ma pomóc niniejsza książka, do lektury której zapraszam.

Radosław Kowalski

doradca podatkowy

Autor fragmentu:

1.ZMIANY WPROWADZONE W 2017 R.

Chociaż niniejsza książka poświęcona jest głównie zmianom w podatkach dochodowych, które weszły w życie z początkiem 2018 r., to jednak warto pochylić się na dwiema obowiązującymi od 12.08.2017 r. Co prawda zasady stanowienia prawa podatkowego dotyczące podatków dochodowych, które są daninami rocznymi, wymagają, aby były one publikowane nie później niż 30 listopada roku poprzedzającego rok ich wejścia w życie, to jednak wyłom od takiej reguły jest dopuszczalny w przypadku nowelizacji niepogarszających sytuacji podatników.

Takich właśnie modyfikacji ustaw o podatkach dochodowych dokonano w lipcu 2017 r., a za ich sprawą już 12 sierpnia tego roku wprowadzone zostały do ustaw o PIT i CIT dwie zmiany, które hasłowo możemy określić mianem:

premia amortyzacyjna w ramach limitu 100 000 zł;

brak podatku u źródła od biletów lotniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX