Sanetra Walerian (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Zatrudnienie nauczycieli akademickich

Autor fragmentu:

Wprowadzenie. Status pracowniczy nauczycieli akademickich – wczoraj, dziś i jutro

Początki polskiego nowożytnego szkolnictwa wyższego, w tym także regulacje kształtujące status prawny nauczycieli akademickich, przypadają na czas odrodzenia się naszej państwowości po I wojnie światowej. Oznacza to, że historia nowożytnego statusu pracowniczego nauczycieli akademickich w naszych warunkach obejmuje bez mała sto lat. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni tak długiego czasu status ten podlegał różnego rodzaju modyfikacjom, choć jednocześnie jest widoczna pewna ciągłość w jego kształtowaniu przez ustawodawcę. Na przestrzeni tych lat był to status odrębny zarówno w relacji do rozwiązań prawa pracy (tzw. powszechnego ustawodawstwa pracy), jak i w stosunku do prawa służby publicznej, czy – używając obecnej terminologii – prawa urzędniczego. Stopień i zakres odrębności tego statusu w całym wskazanym okresie był różny i w dużej mierze stanowił następstwo uwarunkowań i oddziaływania głównie czynników o charakterze politycznym. Niezależnie przy tym od ustanowionych i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX