Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce

Autor fragmentu:

Rozdział1
ZAGADNIENIA OGÓLNE

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, nazywanego ubezpieczeniem chorobowym, mają na celu zastąpienie ubezpieczonemu dochodu, który został przez niego utracony wskutek niemożności wykonywania pracy z powodu choroby, macierzyństwa i konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645); dalej: u.ś.p.ch.m.

Świadczenia określone ustawą zasiłkową przysługują wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nazywanego ubezpieczeniem wypadkowym, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty określają przepisy ustawyz 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?