Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 2

Autor fragmentu:

Rozdział1
EGZEKUCYJNE I NIEEGZEKUCYJNE POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ

Podstawa prawna:

art. 87–91, art. 108 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

art. 498 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

art. 833 § 1, 21 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)

W przepisach Kodeksu pracy ustawodawca używa terminu:

odliczenie, które dotyczy odliczania należności publicznoprawnych, takich jak składki i zaliczka na podatek, odliczania kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – art. 87 § 1 k.p.;

potrącenie, które dotyczy należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, kar pieniężnych, należności, które mogą być potrącone tylko za pisemną zgodą pracownika – art. 87 § 1 k.p.;

zmniejszenie wynagrodzenia, które może w szczególności wystąpić w przypadku, gdy na skutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację