Własność nieruchomości - OpenLEX

Rudnicki Stanisław, Własność nieruchomości

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2007
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Własność nieruchomości

Autor fragmentu:

WSTĘP

Przepisy dotyczące treści i wykonywania własności zostały zamieszczone w art. 140-154 k.c. obowiązującego od 1 stycznia 1965 r. Obowiązująca ówcześnie marksistowska aksjologia własności w znacznym stopniu zaciążyła na kształcie przepisów kodeksowych, a w szczególności na przeciwstawieniu dwóch podstawowych typów własności: społecznej i prywatnej (indywidualnej i osobistej) jako na „antagonistycznych” formach własności. Z takiego ujęcia podmiotowego prawa własności wyprowadzano dyrektywy wykładni opartej na ideologicznych i politycznych podstawach sprowadzających się do tłumaczenia i stosowania przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym „zgodnie z zasadami ustroju i celami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” (art. 4) i przy uwzględnieniu, że w systemie zróżnicowanych postaci własności „własność społeczna, jako podstawa ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pozostaje pod szczególną ochroną prawa” (art. 129), a pozostałe formy własności korzystają z silniejszej (art. 127 § 1, art. 131 i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX