Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych - OpenLEX

Klyta Wojciech, Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2008
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

Autor fragmentu:

Rozdziałpierwszy
Podstawowe zasady międzynarodowego prawa upadłościowego

1.Uwagi wstępne

W dawniejszym piśmiennictwie z zakresu międzynarodowego prawa upadłościowego przedmiotem ożywionego zainteresowania była zasada uniwersalizmu, zwana również zasadą powszechności oraz zasada terytorializmu określana mianem reguły krajowości . Wskazane koncepcje stanowią jedynie elementy struktury postępowania upadłościowego . Nie mają charakteru teorii prawniczych . Stanowią one dwa przeciwległe bieguny międzynarodowego prawa upadłościowego . W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, iż na początku skali znajduje się zasada terytorializmu, a na jej końcu - zasada uniwersalizmu . Na wstępie zauważyć należy, iż doniosłości tych zasad nie należy przeceniać . Niektórzy autorzy uważają, iż "przyczyniają się one do powstania zamieszania terminologicznego, zamiast sprzyjać osiągnięciu jasności" .

W myśl zasady terytorializmu otwarte w jednym państwie postępowanie upadłościowe nie wywołuje żadnych skutków w innym państwie. Postępowanie upadłościowe podlega zatem prawu państwa, w którym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX