Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem - OpenLEX

Bieńkowska Ewa, Mazowiecka Lidia, Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

Monografie
Opublikowano: LEX 2011
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

Autorzy fragmentu:

Szanowni Państwo!

Publikacja Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem stanowi zestawienie praw przysługujących pokrzywdzonemu. Powinno ono pomóc i ułatwić poruszanie się wśród przepisów wszystkim, którzy chcą je poznać lub sami z nich skorzystać.

Pokrzywdzony nie musi formułować swoich żądań lub wniosków w przedstawionej formie. Swoje postulaty może przekazać w dowolny sposób (na przykład podczas przesłuchania), pod warunkiem że policjant, prokurator czy sędzia będzie mógł zrozumieć intencje wnioskodawcy.

Mam nadzieję, że bardzo liczne prawa pokrzywdzonego nie będą tylko martwymi zapisami ustawowymi, a skorzystanie z uprawnień pozwoli na skuteczną ochronę interesów ofiar przestępstw.

Mam też nadzieję, że nie będą Państwo musieli korzystać z tych praw, choć jeśli zajdzie taka potrzeba, warto je znać.

Autorzy fragmentu:

Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Definicja pokrzywdzonego

Na użytek tego opracowania przyjmujemy następującą definicję:

Pokrzywdzonym jest każdy człowiek, który stał się ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa, ponosząc z tego powodu określone krzywdy i straty; może to być albo ktoś osobiście, bezpośrednio dotknięty przestępstwem (np. pobity, okradziony, zgwałcony), albo jego najbliższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX