Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe

Autor fragmentu:

Rozdział1
Pojęcie prac badawczo-rozwojowych. Rodzaje i funkcje umów o prace B+R

1.1.Prace badawczo-rozwojowe i ich wyniki a przedmiot świadczenia

1.1.1.Świadczenie a przedmiot świadczenia oraz przedmiot umowy

Trafne są spostrzeżenia polskiej doktryny prawa, wskazujące na chwiejność terminologii w zakresie przedmiotu umów o prace badawczo-rozwojowe . W istocie ustawodawca w wielu aktach normatywnych posługuje się różnymi pojęciami, które niezsynchronizowane ze sobą tworzą wrażenie chaosu terminologicznego. Należy dokonać analizy wielu pojęć prawnych występujących w aktach normatywnych, takich jak: zdefiniowane w ustawie o zasadach finansowania nauki – pojęcia działalności badawczo-rozwojowej, badań podstawowych, badań stosowanych, badań przemysłowych, prac rozwojowych; w Prawie o szkolnictwie wyższym – wyników prac badawczych i rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, w ustawie o Narodowym Centrum Nauki – projektu badawczego.

Problem, czy przedmiotem świadczenia w umowie o prace B+R jest tylko czynność, czy czynność, ale tylko wtedy, gdy „wieńczy” ją pewien wynik, czy wreszcie dobro niematerialne, został postawiony przez M. Poźniak-Niedzielską i jest od lat przedmiotem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?