Dydenko Jerzy (red.), Szacowanie nieruchomości

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Szacowanie nieruchomości

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA DO IV WYDANIA

Koncern Wolters Kluwer, globalny lider w dziedzinach profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla branży prawniczej, administracji publicznej i biznesu, zatrudniający około 19 tysięcy osób na całym świecie, wchodził na polski rynek wydawniczy w roku 2006.

Jedną z pierwszych jego pozycji wydawniczych, przygotowaną jeszcze wspólnie z Domem Wydawniczym ABC, było Szacowanie nieruchomości. Książka obejmowała 30 rozdziałów, a przygotowało ją 17 autorów. Była to na rynku polskim pierwsza tak obszerna monografia obejmująca problematykę gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wyceny nieruchomości. Taki charakter książka ta utrzymała do dzisiaj, do roku 2020, kiedy oddajemy do rąk Czytelników czwarte wydanie tej pracy. Obejmuje ono 44 rozdziały, opracowane przez 24 współautorów, spośród których 6 osób uczestniczyło również w przygotowaniu pierwszego wydania z roku 2006.

Autorzy poszczególnych rozdziałów aktualnego wydania związani są głównie ze środowiskiem akademickim i środowiskiem specjalistów zajmujących się gospodarką nieruchomościami w Warszawie i Krakowie.

Poszczególne rozdziały mają charakter odrębnych opracowań monograficznych dotyczących zagadnień z zakresu prawa, ekonomii, geodezji, statystyki, techniki, rolnictwa i leśnictwa i wreszcie wycen nieruchomości.

Czwarte wydanie naszej książki uwzględnia postęp wiedzy, jaki dokonał się w ciągu 15 lat od daty pierwszego wydania, a także aktualny stan przepisów prawa, w tym szczególnie przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami. Obejmuje szeroką problematykę dotyczącą szacowania nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego. Stanowi kompendium wiedzy potrzebnej wszystkim osobom, które zawodowo związane są z nieruchomościami i ich obsługą, a więc sędziom, adwokatom, radcom prawnym, pracownikom administracji, bankowcom, a także rzeczoznawcom majątkowym oraz osobom, które przygotowują się do egzaminu państwowego otwierającego drogę do trudnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Jerzy Dydenko

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

1.Wprowadzenie

Zasady wyceny nieruchomości oraz organizacji i prowadzenia działalności zawodowej w gospodarce nieruchomościami określają działy IV i V u.gosp.nier.

W dziale IV „Wycena nieruchomości”:

rozdział 1 (art. 149–157 i 159) dotyczy zasad określania wartości nieruchomości;

rozdział 2 (art. 160–173) dotyczy powszechnej taksacji nieruchomości;

rozdział 3 (art. 173a–173c) dotyczy badania rynku nieruchomości.

W dziale V „Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami”:

rozdział 1 (art. 174–178) dotyczy rzeczoznawstwa majątkowego;

rozdział 4 (art. 191–197a) dotyczy nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, dokonywania wpisów do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych oraz orzekania w sprawach ich odpowiedzialności zawodowej.

Rozwinięciem zapisów ustawy dotyczących problematyki związanej z zawodem rzeczoznawcy majątkowego są:

dwa rozporządzenia Rady Ministrów:

z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX