Dyl Marcin, Środki nadzoru na rynku kapitałowym

Monografie
Opublikowano: LEX 2012
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Środki nadzoru na rynku kapitałowym

Autor fragmentu:

RozdziałI
Oddziaływanie ograniczania zasady wolności gospodarczej na środki nadzoru na rynku kapitałowym

1.Zagadnienia wprowadzające

1.1.Rozważania natury ogólnej

Społeczna gospodarka rynkowa wymaga kształtowania w ramach określonej sytuacji gospodarczej danych zjawisk rynkowych . W literaturze podnosi się, że fundamentalnymi warunkami prawnymi wpływającymi na możliwość istnienia społecznej gospodarki rynkowej są:

1)

ochrona prawa własności;

2)

wolność gospodarcza ;

3)

swoboda zawierania umów;

4)

ochrona swobodnej i uczciwej konkurencji .

W tych obszarach określenie stopnia i zakresu ingerencji państwa w ramach instrumentarium przewidzianego prawem jest podstawowym zagadnieniem regulacyjnym , będąc wynikiem założeń konstytucyjnych .

Tego rodzaju założenia są konsekwencją tego, że społeczna gospodarka rynkowa wiąże się z otwartym systemem działalności gospodarczej z umiarkowanymi ograniczeniami kształtującymi dostęp do prowadzenia takiej działalności . Sam system działalności gospodarczej od strony popytowej i podażowej wiąże się z istnieniem ryzyka poniesienia szkody przez klienta (choć regulacje prawa rynku kapitałowego traktują...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX