Bieniaszewska Aleksandra, Borszowski Paweł, Stelmaszczyk Klaudia, Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
REGULACJA USTAWOWA OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWCZEGO

1.1.Istota obowiązku sporządzenia sprawozdania podatkowego

Na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. poz. 2141) w ustawie z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych po przepisie art. 7a dodano art. 7b, wprowadzający obowiązek sporządzenia sprawozdania. Jednocześnie na mocy art. 1 pkt 1ustawy zmieniającej zmieniono tytuł rozdziału drugiego ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dodając sformułowanie „sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego”. Należy zatem zauważyć, że ustawodawca podatkowy nie posłużył się wyrażeniami „obowiązek sporządzenia sprawozdania” czy też wprost „obowiązek sprawozdawczy”. Użył bowiem sformułowania o nieco łagodniejszym wyrazie znaczeniowym w sensie powinności nakładanych na organy podatkowe. Chodzi o termin „sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego”. Warto podkreślić, że sprawozdawczość ta dotyczy nie tylko podatku od nieruchomości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX