Turkowski Sławomir, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów

Autor fragmentu:

CzęśćI
Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1.Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wzór

Repertorium A numer 111/2011

Nr kol. 222

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego stycznia dwa tysiące jedenastego roku w Kancelarii Notarialnej Janusza Kowalika w Krakowie przy ul. Białej 826 stawili się:

1.

Jan Kowalski, syn Jana i Malwiny, zamieszkały 38-384 Kraków przy ul. Zielonej 847 (AAA 1111), PESEL 1111111,

2.

Józef Nowak, syn Jarosława i Marzeny, zamieszkały 38-385 Kraków przy ul. Złotej 347 (AAA 2222), PESEL 2222222,

3.

Ludwik Lipowski, syn Pawła i Anety, zamieszkały 38-184 Kraków przy ul. Szarej 867 (AAA 3333), PESEL 33333333,

4.

Janusz Wiśniewski, syn Kamila i Barbary, zamieszkały 31-684 Kraków przy ul. Białej 147 (AAA 4444), PESEL 4444444.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych wykazanych wyżej w nawiasach.

UMOWA SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX