Babiarz Stefan, Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2011
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

Autor fragmentu:

CZĘŚĆI
Spadki, darowizny i inne tytuły nabycia

ROZDZIAŁ1.
Spadek i jego skład

1.1.Cechy spadku

Podstawowym pojęciem prawa spadkowego jest „spadek”, gdyż w sposób ogólny wskazuje, które z praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym przechodzą na spadkobierców osoby zmarłej. W piśmiennictwie nie ma zgodności poglądów co do charakteru art. 922 § 3 k.c., w szczególności co do jego definicyjnego znaczenia . Jest przy tym zagadnieniem istotnym w tej kwestii to, że chodzić musi o definicję kodeksową, co z założenia mogłoby oznaczać, że powinna obowiązywać na gruncie całego prawa cywilnego . Należy jednak wskazać, że w tej kwestii art. 922 § 1-3 k.c. nie jest klasyczną definicją spadku, gdyż nie wskazuje, że „spadkiem jest” czy „spadek jest to”, lecz określa jego cechy umożliwiające zaliczenie danego prawa lub obowiązku do spadku. Te cechy mają dla tego zaliczenia walor konstytutywny, co ma i dobrą, i złą stronę. Kwestia pierwsza polega na tym, że różnorodność praw i obowiązków, brak uniwersalnej definicji praw majątkowych pozwala na w miarę swobodne ich kwalifikowanie do spadku,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX