Skibińska Ewa, Sądy Wspólnotowe, [w:] A. Wróbel (red.), M. Bychowska, M. Daca, W. Postulski, E. Skibińska, A. Szoplińska, I. Twardowska-Mędrek, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze, 2002

Monografie
Opublikowano: Zakamycze 2002
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Sądy Wspólnotowe, [w:] A. Wróbel (red.), M. Bychowska, M. Daca, W. Postulski, E. Skibińska, A. Szoplińska, I. Twardowska-Mędrek, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze, 2002

Autor fragmentu:

Rozdział dziesiątySĄDY WSPÓLNOTOWE

Zgodnie z postanowieniami TWE sądami wspólnotowymi są: Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji.

Na wstępie należy zaznaczyć, że dwa organy sądowe wyróżnia się od 1988 r.: Europejski Trybunał Sprawiedliwości (używane są również nazwy: Trybunał Sprawiedliwości bądź Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) i Sąd Pierwszej Instancji. Natomiast pełną niezależność Sądowi Pierwszej Instancji przyznał dopiero Traktat z Nicei.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX