Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje, podmioty, zadania, normy, konteksty - OpenLEX

Jabłońska-Bonca Jolanta, Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje, podmioty, zadania, normy, konteksty

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje, podmioty, zadania, normy, konteksty

Autor fragmentu:

RozdziałI
Współczesne prawo i inne regulacje

1.Wprowadzenie

1.1.Model systemu prawa

„Współczesna teoria prawa musi dokonać rozróżnienia między wspólną maską a złożoną różnorodnością, którą ona skrywa” – to zdanie, stanowiące transformację sądu wyrażonego przez Anthony'ego P. Cohena, określa jeden z celów pracy . W tym i w kolejnych rozdziałach: II i III, zarysowane zostaną założenia merytoryczne (dotyczące systemu prawa, państwa i bezpieczeństwa), tak aby można było w dalszej części pracy zająć się wybranymi wskaźnikami ich wzajemnych relacji.

Z metodologicznego punktu widzenia, na każdym poziomie, aby opisać zbiór (taki jak zbiór norm prawnych w państwie) ustala się założenia (kryteria zgodności), tworzy modele rekonstrukcyjne systemu obserwowanego, analizuje jego elementy i relacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym relacje z otoczeniem (w ujęciu funkcjonalnym: politycznym, społecznym, gospodarczym, w ujęciu normatywnym: z innymi systemami norm). Aby zbadać jego relacje z otoczeniem, rekonstruuje się metasystem (np. metasystem normatywny, na który składają się wszystkie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX