Ofiarski Zbigniew, Prawo podatkowe

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2006
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Prawo podatkowe

Autor fragmentu:

WSTĘP

Społeczeństwo, gospodarka i podatki to wzajemnie warunkujące się wartości, z których każda podlega procesowi ewolucji. Koncepcje rozwoju społecznego, realizowane w danym okresie, wywierają bezpośredni wpływ na przyjmowany kształt systemu podatkowego oraz poszczególne jego elementy, tzn. konkretne podatki, a nawet ich określone elementy konstrukcyjne, np. stawki podatkowe, przedmiot podatku, podstawę opodatkowania, ulgi i zwolnienia. Obowiązujące rozwiązania podatkowoprawne decydują natomiast o kierunkach oraz tempie rozwoju gospodarczego i związanego z tym poziomu zaspokajanych potrzeb społecznych, a więc w ostatecznym rezultacie wpływają na rozwój społeczeństwa.

Aktualnie problemem nie jest to, czy należy ustanawiać i pobierać podatki, ale jakie powinny one być, aby umożliwiały prawidłowy rozwój gospodarczy, właściwe zaspokajanie potrzeb społecznych i prawidłowe funkcjonowanie państwa. Prawne podstawy funkcjonowania systemu podatkowego tworzą obszerny i bardzo złożony zbiór aktów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX