Prawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe - OpenLEX

Oleszko Aleksander, Pastuszko Radosław, Prawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Prawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe

Autorzy fragmentu:

Część pierwsza

Wprowadzenie

Autorzy fragmentu:

Część pierwsza

Rozdział1
Źródła prawa zmieniające ustawy objęte zbiorem aktów prawnych z uwzględnieniem przedmiotu regulacji oraz przepisów intertemporalnych

1.1.Prawo o notariacie

Po dniu 12 sierpnia 2014 r. Prawo o notariacie było nowelizowane przez:

ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1427) z mocą od dnia 1 lipca 2015 r. w odniesieniu do obrońców obwinionego notariusza w postępowaniu dyscyplinarnym (art. 56);

ustawę z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. 1585) z mocą od dnia 15 grudnia 2014 r. w odniesieniu do obowiązku przesłania wypisu aktu notarialnego bankowi w sytuacji rozporządzenia prawem w związku z odwróconym kredytem hipotecznym (art. 92 § 7);

ustawęz dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137) z mocą od dnia 17 sierpnia 2015 r. w zakresie: poszerzenia katalogu czynności notarialnych o czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (art. 79 pkt 1b); formy protokołu dla odmowy dokonania czynności notarialnej (art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX