Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów - OpenLEX

Karolczyk Bartosz (red.), Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
SZERZEJ O PRZYCZYNACH NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Z LIPCA 2019 R.

1.1.Uwagi wstępne

Przygotowując niniejsze opracowanie, mieliśmy na uwadze trzy cele. Po pierwsze, chcieliśmy zabrać głos w dyskusji na temat aktualnego stanu wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych oraz kultury prawnej w tym obszarze życia społecznego (kultura procesowa). Jest dla nas jasne, że prawo procesowe jest tylko jednym z wielu czynników, które ów stan determinują. Stoimy na stanowisku, że ze względu na deficyty regulacji ustrojowych nie jest to czynnik najważniejszy. Po drugie, chcieliśmy spojrzeć na rozwiązania wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z perspektywy dyskursu naukowego obecnego w zagranicznej literaturze. Taka perspektywa ma z definicji ograniczone znaczenie praktyczne, dlatego czytelnik nie odnajdzie jej w pozostałych rozdziałach niniejszego komentarza. Po trzecie, chcieliśmy sformułować postulaty de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX