Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne - OpenLEX

Piskorz-Ryń Agnieszka, Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne

Autor fragmentu:

Rozdział1
PRZEDMIOT I METODA BADAŃ

1.1.Model badań

Przedmiotem rozprawy będzie prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w polskim porządku prawnym. Po ogólnym wskazaniu zakresu badań wyjaśnienia wymaga dokonany wybór. Jerzy Starościak pisał, że „uznanie dojrzałości teorii prawa administracyjnego nie może oznaczać aprobacyjnej stagnacji. Jednakowoż dalsza praca musi iść innym niż dotychczas korytem. Musi wychodzić nie od abstrakcyjnych i niesprawdzalnych założeń, lecz od obserwacji społecznej rzeczywistości. Jedynie konfrontacja z tą praktyką działania administracji i z praktyką regulacji prawnej tej działalności może zapewnić inspirację dalszego rozwoju tej teorii” . Poszukując w analizie rzeczywistości istotnych zjawisk społecznych, dostrzegam rolę i znaczenie praw informacyjnych i ich wpływ na działanie administracji publicznej. Informacja jest obecnie istotnym dobrem niematerialnym mającym wpływ na różne aspekty życia jednostek . Na temat jej znaczenia tak wiele już powiedziano, że niecelowe wydaje się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?